Sztuka pisania

Zawód pisarza to ciężki kawałek chleba. Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące sztuki pisania nie tylko książek, ale także piosenek, wierszy czy krótkich opowiadań.

Jeśli chodzi o samą postać pisarza, to powinien być on przede wszystkim twórczy, otwarty, wytrwały, odważny i niezależny intelektualnie. To pozwoli mu na wypracowanie własnego unikatowego stylu.

Aby wydać swoje teksty, pisarz musi odznaczać się także zdolnością do przezwyciężania przeszkód i porażek, brakiem lęku przed niepowodzeniem, stabilnością emocjonalną i wysoką samooceną.
Nawet, jeśli wydawnictwo odrzuci teksty pisarskie, nie należy się zamartwiać, ale nadal działać i pisać. Może warto poszukać innego wydawcy?

Wszystko o pisarzach i sztuce pisania tylko tutaj.

[No blog posts to show ...publish here]